Η “Χρυσή Βίβλος” των River Cup

Η “Χρυσή Βίβλος” των River Cup

Η ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ RIVER CUP

Year           Period           Name                             Winner

2022          1/7-3/7       River Cup 22 repeat     FLAMINGOS (Greece)

2022         17/6-19/6     River Cup 22                 FLAMINGOS (Greece)

2021           9/7-11/7     River Cup 21  repeat     PONTOS FC (Greece)

2021         25/6-27/6     River Cup 21                  MAGUFANA (Greece)

2020         10/7-12/7     River Cup 20  repeat     SAN ANTONIO (Greece)
2020         19/6-21/6     River Cup 2020              MAGUFANA(Greece)
2019         21/6-23/6     River Cup 2019              PARIS (Greece)
2018         15/6-17/6     River Cup 2018              COLO COLO (Greece)
2017         17/6-18/6     River Cup 2017              ΘΕΝΠΟΥΔΕΣ (Greece)
2016         16/6-18/6     River Cup 2016              FAIR PLAY (Greece)
2015          19/6- 21/6    River Cup 2015              AMIGOS (Grecce)
2014          20/6- 22/6    River Cup 2014              COLO COLO (Greece)
2013          14/6 – 16/6   River Cup 2013              COLO COLO (Greece)
2012          15/6 – 17/6   River Cup 2012              BUTRINTI (Albania)
2011          24/6 – 26/6   River Cup 2011              ANATOΛΗ (Greece)
2010          18/6 – 20/6   River Cup 2010              CHAMPIONS (Greece)
2009          19/6 – 21/6   River Cup 2009              DALKIA GENERALI (Belgium)
2008          20/6 – 22/6   River Cup 2008              ΗΝΙΟΧΟΣ (Greece)
2007          25/5 – 27/5   River Cup 2007              ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ (Greece)